Vítáme Vás v UNISERVIS – REALITY s.r.o.

Společnost UNISERVIS-REALITY s.r.o. je regionální firma, která se zaměřuje především na správu nemovitostí jakéhokoli druhu a způsobu vlastnictví. Společnost byla v roce 1996 založena jako obslužní firma pro Mosteckou uhelnou a.s. s účelem vykonávání správy bytů a postupně vývojem se zaměřovala na správu širokého spektra vlastnictví a klientely. Naše společnost díky svým zkušenostem je renomovaným správcem na trhu s nemovitostmi a pro zákazníka zajišťuje vlastními pracovníky maximální možný servis služeb. V roce 2008 byla společnost vyčleněna ze skupiny MUS. Zajišťujeme správu téměř 3000 bytů a nebytových prostor na území měst Chomutova, Jirkova, Mostu, Litvínova a Teplic, dále pak správu podzemních i nadzemních garáží, průmyslových areálů apod.

Aktuálně

GDPR

GDPR

Připravte se s námi na GDPR...  více >

Změny stanov SV po 1.1.2014

Změny stanov SV po 1.1.2014

Účinností Nového občanského zákoníku (NOZ), č.89/2012 Sb. je upraveno bytové spoluvlastnictví. NOZ ukládá těm společenstvím vlastníků, jejichž stanovy vychází z úprav Zákona o vlastnictví bytů a Vzorových stanov, je změnit v těch částech, které odporují donucujícím ustanovením NOZ s tím, že takováto ustanovení pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. Lhůta pro změnu stanov je 3 letá a počíná běžet dnem 1.1.2014  více >

Pro klienty společnosti Uniservis - Správa nemovitostí s.r.o. poskytujeme všechny námi nabízené služby.

Pro klienty společnosti Uniservis - Správa nemovitostí s.r.o. poskytujeme všechny námi nabízené služby.

Od 9.10.2013 poskytujeme pro klienty společnosti Uniservis - Správa nemovitostí s.r.o. (bývalý správce nemovitostí pod názvem IZ Real - Správa nemovitostí s.r.o.) všechny námi nabízené služby.  více >

Dlouhodobý pronájem bytů v Jirkově

Dlouhodobý pronájem bytů v Jirkově

1+1 a 1+2 v nově zrekonstruovaném bytovém domě v centru Jirkova.  více >

Nabízíme

© 2013 Copyright - Všechna práva vyhrazena - UNISERVIS-REALITY s.r.o. vytvořil Saturnia.cz web | design | media